Na dvou frontách teď bojuje developerská firma CTP, která se snaží zlegalizovat svoji černou stavbu na okraji krajské metropole.

Na jedné straně se snaží zvrátit nesouhlasné stanovisko stavebního odboru, který, který zamítl dodatečné povolení, na druhé straně ještě doufá v dohodu s městem. Tu podmiňuje i stáhnutím žalob, které na radnici chystá. Ta první by dle slov mediálního konzultanta CTP Borise Kudláčka měla být připravena příští týden.

O jejím osudu však může rozhodnout případné nové hlasování hradeckého zastupitelstva, které by se mohlo celou kauzou zabývat již na svém nejbližším setkání. To ostatně připustil i primátor města Zdeněk Fink, který spolu s novoročním poselstvím, otisknutém v novinách 1. den, sdělil: „Pokud se k případu nevrátíme a nezměníme naše rozhodnutí ve světle nových pokusů investora dopravně obsloužit prostor z opačné strany, můžeme v soudní při možná zatížit město v budoucnu velkým dluhem."

Jeho slova Boris Kudláček uvítal a potvrdil i fakt, že CTP má v případě příjezdové cesty domluvenou již jinou alternativu. „Městu jsme dali jasně najevo, že máme připraveno alternativní napojení přes vedlejší pozemek. Na něj máme předkupní právo. Nicméně tato alternativa by byla dražší a i časově delší," řekl Boris Kudláček.

CTP zatím zbraně neskládá

Pokud se město vrátí k původní variantě, tedy že umožní firmě CTP přístup na stavbu přes vlastní pozemky, bude to dle mediálního konzultanta firmy CTP Borise Kudláčka vítězná varianta pro obě znesvářené strany.

„My se napojíme na původní cestu a městu navždy zmizí jakákoliv hrozba žalob ze strany CTP. Pokud se opravdu dohodneme, dáme vlastně městu bianco šek, kde se vzdáme všech požadavků na město," uvedl Boris Kudláček s tím, že pokud se s městem CTP nedohodne, tak má již podepsané smlouvy na koupi pozemků od soukromého vlastníka.

„V tomto případě je již podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Tímto by se však projekt zdržel o další rok a několik desítek milionů korun," doplnil informace Boris Kudláček s dodatkem, že o tyto proinvestované peníze navíc by se také zvýšila škoda, kterou by firma CTP soudně na městu požadovala.

Na tahu je město

První žalobu firma na město připravuje v lednu a podle informací Deníku by se v ní jednalo o 30 milionů korun. Celkově však chce CTP po městu milionů 200.

„V první fázi můžete žalovat jen to, co vám ke dni podání žaloby vzniklo. Těch 200 milionů je ztráta zisku a proinvestované peníze," informoval Deník Boris Kudláček, který stále doufá, že s hradeckou radnicí najde CTP společnou řeč a nakonec soudy k rozřešení kauzy nebudou potřeba. „Pokud se město k našemu návrhu nevrátí, my se napojíme z opačné strany a městu na krku zůstane jenom ta žaloba. V takovém případě by se město zachovalo opravdu nelogicky," uvedl Boris Kudláček, jež předpokládá, že se s primátorem Zdeňkem Finkem zástupci developera sejdou ještě před konáním prvního letošního zastupitelstva, tedy 31. ledna.

Kromě připravované žaloby se CTP odvolala proti zamítnutí dodatečného stavebního povolení, které v polovině prosince nepravomocně zamítl stavební úřad Hradce Králové.

Odvolání bude řešit krajský úřad. Firma CTP Invest v prosinci uvedla, že hodlá nadále usilovat o dokončení stavby, kterou rozestavěla u výpadovky na Ostravu. Hlavním důvodem nevydání dodatečného stavebního povolení bylo to, že firma nemá zajištěno napojení areálu na silnici. Uvažovaná příjezdová silnice podle plánů CTP měla jít přes pozemky města. Zastupitelé města však v minulosti několikrát odmítli dát firmě souhlas k využití městských pozemků pro příjezd k parku. CTP nedávno uvedla, že jedná o alternativním vjezdu do obchodního parku přes pozemky, které nepatří městu.