Příprava na krizi se osvědčilaVedoucí odboru epidemiologie krajské hygienické stanice Jozef Dlhý řekl, že šlo o ověření výměny a registraci dat. V každém okrese byl zapojen praktický lékař, pediatr, nemocnice, záchranka a krajská virologická laboratoř. „Zjišťovali jsme i reálný stav nemocných a také ukazatele celkové připravenosti na pandemii. Komunikace s vybranými poskytovateli dat byla na vynikající úrovni,“ řekl.

Ředitel fakultní nemocnice Leoš Heger upřesnil, že zde mají svůj havarijní plán a specifického cvičení využili k jeho ověření. „Vyzkoušeli jsme si i vyklizení části nemocnice a uvolnění lůžek pro lidi postižené infekcí, tedy pandemií. Hlavním cílem však byla prověrka komunikačních kanálů.“

Připomněl, že nemocnice byla už ohrožována povodní. Před několika dny zde zase došlo k chemické minihavárii. To když se rozbila bomba s dezinfekčními prostředky a začala dýmat. Přijeli i hasiči.