„Nejdříve bude nutné pozměnit územní plán. Teprve poté můžeme zadat studii a projekt a hledat finanční prostředky,“ informoval starosta Výravy.

Stezka naváže na polní cestu, která je už vybudovaná. Když vše dobře půjde, cyklostezka by mohla být hotová do pěti let.