Množství kvalitních stezek napomáhá i k bezpečnosti. Rozsáhlé značené trasy lze najít i v lesích kolem města, které díky nenáročnému terénu může využít i málo fyzicky zdatný sportovec. Rovinatá krajina Hradecka je ideální především pro objevné cykloturistické výpravy.