Jen na území Krkonošského národního parku se nachází 390 kilometrová síť cyklotras. Tu doplňuje dalších zhruba 200 kilometrů v oblasti Hostinného, Vrchlabí, Jilemnice, Trutnova a dalších samospráv. Připravují se však i další. Jedním z klíčových projektů, který v našem regionu zastřešuje Svazek měst a obcí Krkonoše, je příprava a realizace Jizersko-Jesenická cyklotrasy č. 22. Ta kromě jiného v budoucnosti propojí Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko se sousedními kraji. Náklady na 178 kilometrů dlouhý úsek v Královéhradeckém kraji se odhadují na 160 milionů korun. Například úsek mezi Vrchlabím a Lánovem, který bude mít podobu cyklostezky a přispěje k větší bezpečnosti cyklistů, by měl být dokončen v letošním roce.

V současnosti se také postupně pracuje na Labské cyklostezce, jež propojí Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Hostinné a Dvůr Králové. Úsek Podháj v Hostinném je prakticky dokončen, stavební práce se již rozběhly v lokalitě nádraží. S realizací třetího „problémového“ úseku Koněvova čtvrť se počítá v příštím roce. Náklady se dohromady vyšplhají na 9 milionů korun, 60 procent pak pokryjí dotace. Labská cyklostezka, která bude součástí evropské sítě cyklistických stezek, má být v Česku hotova do roku 2013. Vede od pramene Labe až do německého Hamburku.

Důležitou roli v rozvoji krkonošské cykloturistky hraje Svazek měst a obcí Krkonoše. V rámci projektu „Krkonoše ze sedla kola“ organizace, sdružující čtyřicítku zdejších samospráv, už třetím rokem usiluje o zlepšení podmínek cyklodopravy v horských a podhorských oblastech. „Naším úkolem bylo hlavně soustředit se na oblast Podkrkonoší. Kromě značení jednotlivých cyklotras se zaměřujeme také na budování mobiliáře, to znamená laviček a odpočívadel,“ říká výkonný ředitel Svazku Michal Vávra. Během posledních let bylo v oblasti podhůří vyznačeno a vybaveno 200 kilometrů nových cyklotras. Svazek se rovněž podílí na realizaci cyklostezek. Pomáhá jednotlivým obcím zejména se získáváním dotačních tiutulů.

Součástí projektu „Krkonoše ze sedla kola“ je zpracování aktuální velké letní mapy cyklotras, vydávání informačních materiálů nebo propagace tzv. dlouhých sjezdů. Zvýšit adrenalin si v současnosti mohou zájemci na celkem devíti krkonošských sjezdech. Nejdelší čítá 30 kilometrů a vede z Horní Malé Úpy přes Horní Albeřice a Žacléř do Trutnova.

Speciální autobusy pro cyklisty

Od roku 2004 mohou turisté rovněž využít Krkonošských cyklobusů. Speciálně upravené autobusy pro přepravu cestujících a minimálně 15 kol zájemce rozvážejí po celých Krkonoších od června do konce září. Dnes je k dispozici dohromady 6 linek včetně páteřní, 118 kilometrů dlouhé linky, vedoucí z Harrachova přes Rokytnici, Vrchlabí a Janské Lázně do Horní Malé Úpy. V červnu linky jezdí pouze o víkendech, v době letních prázdnin každý den, během září pak ve čtvrtek, v sobotu a neděli. (top)