„Jsem velmi rád, že Cyklostezku mechu a perníku, jak je nazývána, kolegové podpořili. Trasa je totiž součástí mezinárodní labské stezky, vedoucí od pramenů Labe v Krkonoších až do Hamburku, což je pro cykloturisty atraktivní,” konstatoval radní Pardubického kraje pro cestovní ruch Miroslav Stejskal.

„Na tomto projektu spolupracujeme s Královéhradeckým krajem a městy Pardubice a Hradec Králové,” poznamenal Miroslav Stejskal.

„Radní Pardubic a následně i zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o vytvoření svazku obcí Hradubická labská a stanovy svazku. Cílem této organizace bude vybudování cyklostezky na břehu Labe v úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Svazek má mít, včetně měst Pardubice a Hradec Králové, osm členů,” informoval náš Deník tiskový mluvčí pardubické radnice Ondřej Tušl.

„Svazek jsme vytvořili hlavně proto, aby se dalo snadněji žádat o dotace, na které by jednotlivé obce asi těžko dosáhly,” vysvětlil náměstek pardubické primátorky.

Krajské zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo přípravnou dokumentaci pro koridor cyklostezky, která v oblasti Českomoravského pomezí propojí Pardubický a Jihomoravský kraj. „I zde se jedná o dotaci ve výši 75 tisíc korun. Obě dotace navazují na snahu Pardubického kraje podpořit národní páteřní síť cyklistických tras,” sdělil radní Pardubického kraje.

Naopak cyklostezka Pardubice - Chrudim si na své dokončení bude muset počkat.

„Není hozena do koše, ale nechceme honit víc zajíců najednou. Do Medlešic už je cyklostezka hotová, ale v Mikulovicích nastal problém. Kousek trasy vede po poli, kde se nyní provádí archeologický výzkum. Museli jsme částečně zrevidovat dokumentaci. Proto je tento projekt odsunut na rok 2013,” pravil pardubický náměstek primátorky Martin Bílek.

„Je škoda, že se stezka Pardubice - Chrudim odsunula na vedlejší kolej. Vlastníci pozemků, jimiž má cyklostezka vést, byli s projektem srozuměni. Otázka, jak se k němu budou stavět v roce 2013,” reagoval zastupitel Pardubic za ODS Alexandr Krejčíř.