V roce 2018 by měl být dokončen úsek dálnice mezi mimoúrovňovými křižovatkami na Bláhovce a v Plotištích nad Labem. Silnice do Stěžer a do Chaloupek povedou přes dálnici, a právě v tom je problém. V původních plánech měly na mostech být také cyklostezky, ale v rámci úspor peněz se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo, že most bude užší a bez koridoru pro cyklisty.

Trasa je priorita

„Pro nás je cyklostezka prioritní nejen z pohledu Stěžer, ale také celého mikroregionu Nechanicko. Vede tudy trasa na Hrádek a do práce tudy dojíždějí lidé z celé oblasti. Když budou do zaměstnání jezdit na kole, tak ulehčí hradecké dopravě," vysvětlila nutnost cyklostezky Dagmar Smetiprachová, starostka Stěžer.

Město nyní ve spolupráci s obcí Stěžery vypracuje studii, která přesně určí podobu cyklostezky od Stěžer až ke kuklenské základní škole. Trasa je výjimečná také tím, že je zanesena do prioritních cílů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR z Hrádku nad Nisou až do Zábřehu nad Moravou.

Rozšíření mostu pro cyklisty by mělo stát zhruba 4,16 milionů korun. „Budeme se snažit získat finance ze státního fondu dopravní infrastruktury," uvedl Jindřich Vedlich, náměstek hradeckého primátora.

I na druhém mostu přes dálnici směrem ze Svobodných Dvorů na Chaloupky ŘSD nechce koridor pro cyklisty. „Je to požadavek komise místní samosprávy. Jednáme s krajem, abychom se podíleli na financování. Šlo by o 4,8 milionu korun," dodal Jindřich Vedlich.