Občané mohli zvěčnit svá slova a vzkazy k úmrtí Václava Havla do připravené kondolenční knihy na hradeckém magistrátu už několik hodin po jeho skonu.

Pietní místo přichystala radnice ihned u vstupu do budovy a umožnila tak zhruba třem stovkám občanů vepsat své vzkazy a vzpomenout památku prvního českého prezidenta, světoznámého státníka, dramatika a disidenta. „Kondolenční kniha byla vystavena na pietním místě pět dní a následně byla odeslána se vzkazy Dagmar Havlové,“ upřesnila Marie Juppová, vedoucí kanceláře primátora.

Vzkaz vepsalo zhruba tří sta lidí a k mnohým z nich byla namalována srdíčka a nechybělo ani plyšové zvířátko.

Srdečné poděkování přišlo právě od vdovy Dagmar Havlové. „Toto upřímné poděkování právem patří občanům, kteří jakýmkoliv způsobem uctili památku zesnulého Václava Havla,“ uvedl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Z dopisu Dagmar Havlové

Vážený pane primátore, dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím všem občanům Vašeho města ze srdce poděkovala za upřímné projevy soustrasti. Spontánní účast veřejnosti mne přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou – jak věřím – nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím, jak se občané Vašeho města k němu přihlásili.

Vaše Dagmar Havlová