Stavbu až do úterý blokoval rozklad proti stavebnímu povolení, který podalo ekologické hnutí Děti Země. V úterý se však s vedením ŘSD dohodlo a včera obě strany podepsaly kompromisní dohodu s cílem urychlit výstavbu dálnice. „Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhoví některým zásadním připomínkám spolku v oblasti ochrany životního prostředí a spolek do týdne stáhne svůj rozklad proti vydání stavebního povolení,“ uvedly včera Děti Země a ŘSD ve společné tiskové zprávě.

„Dali jsme přednost dialogu, diskusi před žalobami. ŘSD ČR je připraveno zohlednit a vyhovět připomínkám Dětí Země v oblasti minimalizace dopadů stavby na životní prostředí,“ uvedl Jan Kroupa. ŘSD tak má během výstavby splnit devět návrhů Dětí Země.

Zavázalo se mimo jiné, že zajistí efektivní ochranu dřevin a zeleně a nebude znečišťovat půdu a vody nebezpečnými látkami. Stavba navíc musí být prováděna za účasti ekologického dozoru a nebude překračovat hlukové limity.

Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika je zájmem hnutí bdít nad některými velkými stavbami, „které negativně ovlivní životní prostředí, aby byly schvalovány podle zákona a s ohledem na ochranu přírody a účast veřejnosti při rozhodování.“ „Bude-li to možné, lze takto postupovat také u dalších staveb, jejichž povolování se aktivně účastníme,“ uvedl Patrik.

Výstavbě dálnice D11 v úseku do Předměřic by tak nemělo stát nic v cestě a mohla by se rozběhnout už na začátku října. „Můžeme zahájit prvotní práce tím, že se začne odvážet zemina, kterou tam máme po archeologickém průzkumu a samozřejmě také potřebujeme doměřit v některých částech terén a následně připravíme realizační dokumentaci,“ řekl včera novinářům Jan Kroupa.

Úsek D11 z Hradce Králové do Předměřic navazuje na konec dálnice v krajském městě. Na další úsek Předměřice nad Labem - Smiřice stavbaři už pravomocné stavební povolení mají. D11 ze Smiřic do Jaroměře se staví.