O udělení stavebního povolení informovalo Ministerstvo dopravy na své úřední desce, vyhláška je zveřejněná například i na úřední desce obce Sadová. „Předmětem stavebního povolení je stavba dopravní infrastruktury. Jedná se o novostavbu dálnice D35 v úseku Sadová - Plotiště, který je součástí připravovaného dálničního tahu D35 v trase Hradec Králové - Jičín,“ uvádí se ve stavebním povolení.

Trasa budoucí D35 v úseku Sadová-Plotiště prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové, dají se tedy očekávat četné archeologické nálezy.Trasa budoucí D35 v úseku Sadová-Plotiště.Zdroj: ŘSD

Ze stavebního povolení vyplývá, že projektantem stavby je Konsorcium AFSA. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2024, dokončení v roce 2027. Předpokládané náklady jsou 2,1 miliard korun bez DPH, investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ředitel cukrovaru v Českém Meziříčí Petr Karkoš.
VIDEO: Kolos v Českém Meziříčí. Tady se vyrobí polovina české spotřeby cukru

Čtyřpruhová D35 nahradí kapacitně nevyhovující dvoupruhovou silnici I/35 mezi Sadovou a Hradcem Králové. Jedná se o úsek častých dopravních nehod.

Silnice I/35 je podle ŘSD silnicí s mezinárodním významem a s vysokým podílem nákladní dopravy, prochází ale skrz řadu obcí. „Potřebnost a naléhavost stavby dálnice D35 vyplývá z dopravní funkce a dopravního zatížení stávající silnice I/35 v úseku Úlibice–Hradec Králové, která je v současné době již na hranici únosnosti, resp. za hranicí kapacity, dále z bezpečnosti silničního provozu a vlivů provozu na obyvatelstvo a životní prostředí,“ zdůvodňují potřebu stavby v infoletáku silničáři.

Hradecký útulek leží na okraji města. Slouží hlavně opuštěným psům.
Nový personál a větší kontrola veřejnosti. Hradecký útulek čekají velké změny

Archeologický výzkum na trase budoucí dálnice D35 v úseku z Hradce Králové do Sadové měl začít již v září. Trasa prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové, dají se tedy očekávat četné nálezy. Záchranný archeologický výzkum potrvá podle mluvčí ŘSD Petry Drkulové jeden rok.

Zdroj: ŘSD