Jedná se o nejstarší úsek Hradečnice, který vznikl v roce 2006. Úkolem bude také sjednotit povrch se zbytkem stezky. „Na úsek se použil pro bruslaře nevhodný asfalt,“ vysvětlil Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Na opravu úseku už město vyhradilo finance. „Asi před měsícem jsem se tam byl s panem Zerzánem podívat a musel jsem uznat, že je oprava potřeba,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku města Milan Brokeš.

Letos měla na Hradečnici vzniknout dělicí čára, která by oddělila cyklisty od bruslařů. Občas mezi nimi totiž dochází k potyčkám. Od rozdělení se ale nakonec upustilo, podle Brokeše by úprava neměla smysl, ani by nebyla vhodná: „Nebudeme z lesní cesty dělat silnici.“

Okruh se rozšíří

Bruslaři za pár let zajásají i nad novou částí lesního okruhu. Asfaltová stezka povede od Bufetu U vlka ke Smiřické hrázi.

Finance na nový projekt jsou již alokovány, na řadě je zpracování projektu. Nový úsek by měl sloužit hlavně lidem, kteří si bruslařský okruh chtějí zkrátit.

„Zdatnější bruslaři si budou moci okruh naopak prodloužit a udělat si osmičku,“ doplnil Zerzán. O dalším asfaltu v lese Brokeš neuvažuje: „Je to poslední souhlas k asfaltování lesních cest, který jsem dal.“

V lese se plánují i další změny. Mezi Zděnou boudou a hřbitovem vznikne cyklostezka souběžná se silnicí, aby cyklisté a bruslaři nemuseli kličkovat mezi auty. Z parkoviště, které u hřbitova vyrostlo v roce 2010, by do budoucna mělo vzniknout lesní náměstí se stánky.

Michaela Horynová