„Druhá etapa rekonstrukce by měla přijít asi na 1,7 milionu korun. Finance na úpravu jdou z rozpočtu obce,“ řekla starostka. „Potok byl vybudovaný před sto lety, je vydlážděný kamením. Koryto je zarostlé, kameny jsou odplavené, dno je zanesené, proto je úprava potřeba,“ uvedla starostka Librantic Alena Hladíková.

Důležité je, aby potok pojal i povrchovou vodu z velkých dešťů a předešlo se povodním. Poslední velkou povodeň zažily Librantice v květnu roku 2016, ničivé deště tehdy zasáhly i Výravu, Jílovice či Jeníkovice.