Sídliště Plachta je považováno za jednu z nejatraktivnějších hradeckých lokalit pro bydlení. Kromě nové výstavby za to může i blízkost unikátní přírodní lokality. Lidé ze sídliště byli zvyklí chodit do přírodní památky Na Plachtě po vyšlapané stezce kolem skladovacího areálu. Koncem března však stezku přehradil plot. Část stezky totiž vedla právě po pozemku firmy Devys.

Ta letos v lednu získala stavební povolení a koncem března začala s budováním vnitropodnikové komunikace a parkoviště. Obratem se ozvali ochránci přírody. Chyba podle nich není ani tak na straně investora, zděšení jsou hlavně z postupu České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Ekologové v čele s hradeckým zastupitelem Martinem Hanouskem (Zelení) už před třemi týdny podali podnět k ČIŽP. Pozemek sice není součástí chráněného území, vyskytují se na něm však chráněné druhy živočichů. Investor v takovém případě musí kromě stavebního povolení požádat také o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů. Udělit ji v takovém případě musí odbor životního prostředí na krajském úřadě. K tomu ale nedošlo. Krajský úřad se po upozornění ze strany ekologů naopak obratem obrátil na ČIŽP a poslal jim podnět, že investor staví bez potřebné výjimky.

Kola a pásy těžké vojenské techniky rozjezdily 11. listopadu další část přírodní památky Plachta na okraji Hradce Králové. Neobvyklá úprava terénu pomáhá lokalitu, která byla od konce 19. století vojenským cvičištěm, udržovat ve stavu vhodném pro život vz
Na reklamaci studie Na Plachtě se koalice neshodne

„ČIŽP měla bezodkladně zastavit likvidování životního prostředí. Nečinnost inspekce vede k tomu, že je tam likvidováno minimálně 13 chráněných druhů. Chtěli jsme, aby vydali předběžné opatření. Neudělali ale nic,“ zlobí se bývalý náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

O výskytu chráněných druhů přitom existují jasné důkazy. Poslední průzkum z této lokality je z loňského roku. Autoři ho poskytli Agentuře ochrany přírody a krajiny a ta data dala do takzvané nálezové databáze ochrany přírody. Inspektor ČIŽP však data ani po šesti dnech nenašel a tak mu je sám poslal. To ostatně potvrzuje i ředitel hradecké pobočky ČIŽP Lukáš Trávníček, který Hanouskovi za zaslání podkladů poděkoval.

V lokalitě Plachta na okraji Hradce Králové vypustili 20. ledna čtyři divoké exmoorské koně, kteří pastvou pomohou udržovat životní prostředí pro vzácné rostlinné i živočišné druhy. Mladí koně do dvou lokalit v Královéhradeckém kraji, druhou je Ptačí park
Asfalt ustoupil vážkám. Plachta zůstane dál Plachtou

Hanousek podle svých slov dostal od hradecké pobočky ČIŽP odpověď, že proti stavbě nezasáhnou. „Mám si počkat na oficiální dopis a pak si případně stěžovat. Je tam jasná snaha nechat to území zlikvidovat. Lidé, kteří se obrátili na ČIŽP především chtěli, aby se zastavila ta škodlivá činnost, o nějakou pokutu, kterou třeba udělí zpětně investorovi, nám vůbec nejde,“ vysvětluje Hanousek.

Podle ředitele hradecké pobočky ČIŽP Lukáše Trávníčka není inspekce nečinná a problém řeší. „Šetření provádí inspektoři s vysokou mírou zkušeností. Jelikož šetření nebylo doposud dokončeno, není možné sdělit jeho výsledek,“ odepsal Trávníček celkem devíti ochranářům přírody, kteří se na něj obrátili. Mezitím se na pozemku už 20 dní staví.

Výstavba rezidence v lokalitě Na Plachtě
Stavba silnice okrajem přírodní památky Na Plachtě je podle studie možná

Situace je podivná i z dalšího úhlu pohledu. Stavební úřad vydal investorovi stavební povolení, ačkoliv v územním plánu je plocha vedena jako plocha parků, lesoparků a městské zeleně. Využití pro vnitropodnikovou komunikaci je tam tedy podle územního plánu nepřípustné.

„Investor z nepochopitelného důvodu získal kladné stanovisko od odboru hlavního architekta, který přitom musí vědět, k čemu je ten pozemek určený,“ nechápe další problém Hanousek.