Cílem dotací je snížení emisí, kterými v zimě znečišťují ovzduší domy se zastaralým typem vytápění. Oproti minulým letům se však změnily podmínky čerpání dotace. „K podporovaným opatřením už nepatří například pořízení kotle spalujícího výhradně uhlí nebo kombinovaného kotle s ručním přikládáním,“ upozornil radní Pavel Hečko, který odpovídá za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Žadatelé naopak už nemusejí u domku provádět další zateplování, tedy například výměnu oken či zateplení střechy.

Při získávání dotace budou zvýhodnění obyvatelé oblastí, které nejvíce trpí znečištěným ovzduším. Maximální výše dotace bude činit 127 500 korun.

Žadatelé v Královéhradeckém kraji ani letos nebudou muset stát ve frontě, protože kraj zůstal u elektronické cesty. V pondělí 30. října, kdy začne první výzva, která by měla pomoci asi tisícovce domácností, se lidé musí nejprve zaregistrovat na dotačním portálu kraje.

Zájemci mohou portál otestovat předem

„Už v říjnu zahájíme testování, aby si to lidé mohli vyzkoušet,“ řekl vedoucí oddělení evropských grantů Pavel Kavalír.

Druhým krokem bude zápis do elektronického pořadníku žádostí. „Protože lidé nemusí plnit žádná objektivní hodnotící kritéria, bude záležet hlavně na rychlosti podání žádosti,“ uvedl Kavalír. Kapacita pořadníku je 1050 žadatelů. Ti, kteří se do něj zvládnou zapsat, si pak mohou v klidu vyplnit žádost, na což budou mít asi čtrnáct dní.

Žádosti budou vyhodnoceny na začátku příštího roku, dotace se bude stejně jako v minulosti poskytovat formou zpětné úhrady i zálohově. „Lidé se tak nebudou muset zbytečně zadlužovat,“ vysvětlil radní Hečko.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Druhá výzva se připravuje na jaro 2018. Měli by v ní být upřednostněni lidé, kteří letos neuspějí a skončí v převisu zájemců.

Dotace zatím nikdo nemusel vracet

Během předchozích dvou let bylo na kotlíkové dotace v kraji rozděleno 220 milionů korun, za které si pořídilo ekologický kotel 1900 majitelů rodinných domků.

Dotace zatím nikdo vracet nemusel. Pouze jeden žadatel nestihl kotel vyměnit a nepředložil vyúčtování.

„Smlouva mu tedy byla vypovězena, protože nedošlo k plnění,“ řekla vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Ivana Kudrnáčová.

Nástup kotlů v ekodesignu
V minulé vlně bylo v celé České republice přijato asi 28 tisíc žádostí. „Mělo by se to projevit čistým vzduchem už v letošní topné sezoně,“ slibuje náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Podle něj kotlíkové dotace v Česku urychlily zavádění kotlů v takzvaném ekodesignu, tedy s nízkými emisemi a vysokou účinností. „Začali jsme s nimi díky tomu daleko dříve,“ řekl náměstek.