S čím se seznámíte a co všechno uvidíte?

Seznámíme vás s organizací středoškolského vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté a ve dvouletém odborném učilišti s oborem provozní služby, s možnostmi praxe žáků v chráněné dílně, s prostory školy i se stávajícími či nově zřízenými prostory chráněné dílny, s učebním plánem příslušné školy, s možnostmi pozdějšího pracovního uplatnění atd. V rámci chráněné dílny vás seznámíme s našimi výrobními programy a na obou pracovištích vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Po celý den bude otevřen i obchůdek chráněné dílny na adrese chráněné dílny, kde si můžete výrobky z naší dílny zakoupit.

Na setkání s vámi se těší kolektiv zaměstnanců Danety a studenti středních škol.

Připravené ukázkové hodiny ve třídách SŠ
Praktická škola:
• 8.00 – 9.40 hod.: Keramika – dárek pro maminky – práce s hlínou, glazování;
• 10.00 – 11.40 hod.: Výtvarná výchova – textilní koláž;
• 12.15 – 13.00 hod.: Člověk a svět práce – rodinný rozpočet (práce s prezentací, sestavování, diskuze);
• 13.10 – 13.55 hod.: Terapie – závěrečné otázky (ukázky,diskuse)

Odborné učiliště:
• 8 – 8.45 hod.: Matematika – výpočet procent (práce s interaktivní tabulí, slevy);
• 8.55 – 9.40 hod.: Zdravověda – péče o zdraví (zodpovědnost, prevence);
• 10.00 – 11.40 hod.: Keramika – dárek pro maminky práce s hlínou, glazování;
• 12.15 – 14.55 hod.: Praní – sušení prádla v sušičce (vložení, druhy sušiček, bezpečnost)