Za přispění Evropského sociálního fondu a peněz ze státního rozpočtu organizace ve spolupráci s hradeckou univerzitou začala realizovat projekt ke zkvalitnění vzdělávání žáků s kombinovaným postižením, aby se snáze zapojili do společnosti a získali pracovní uplatnění.

„Pro školáky s těžkým hendikepem rozvíjíme řadu terapií a nových forem výuky. Obojí by jim mělo pomoci rozvíjet své schopnosti a najít uplatnění po ukončení školní docházky,“ uvedla ředitelka školy Monika Bourová.

Žáci s lehkým postižením budou mít možnost zvolit si z mnoha kroužků, mezi nimiž nebude chybět tvorba keramiky, práce v domácnosti nebo ekologie. Připraveno pro ně bude také množství doplňujících terapií.

Zkvalitňování služeb se odrazí i na zvýšení počtu školení zaměstnanců a budou poskytovány také nové odborné služby v podobě psychologického poradenství či pomoci neurologa. Projekt bude realizován od letošního září do konce června 2011. (red)