First Lego League je mezinárodní soutěž, která podporuje zájem dětí a mladých lidí o vědu, technologie, inženýrství a matematiku. Soutěžní týmy jsou hodnoceny nejen na základě konstrukce a programování robotů ze stavebnice Lego, ale také dle inovativních projektů, které mají potenciál řešit reálné problémy.

Součástí přípravy na soutěž je bezpochyby stavba a programování robota ze stavebnice. Ten musí plnit na speciálním soutěžním stole v omezeném čase zadané úkoly. Za splnění jednotlivých úkolů dostává bodové ohodnocení, a to určuje pořadí týmů v soutěži. Týmy dále musí vytvořit inovační projekt, musí analyzovat zadané téma, vybrat problém, který se daného tématu týká, nalézt originální řešení, a to také v praxi aplikovat.

Baráčníci z DDM Hradec Králové letos k tématu umění vytvořili platformu, na které mohou uživatelé vytvářet anonymně různé obrazce bez strachu z kritiky ostatních. S jejich řešením jsem se mohli setkat v Galerii moderního umění v Hradci Králové, kde byl několik měsíců k dispozici všem návštěvníkům.

Na soutěži se také hodnotí konstrukční a programové řešení robota, postup jeho vývoje a přípravy a strategie plnění úkolů. V poslední disciplíně se hodnotí sladěnost a prostředí týmu, hierarchie, rozdělení rolí a celková spolupráce mezi členy týmu.

Regionální kolo soutěže FLL se konalo v Praze v únoru 2024, kam se sjelo 18 týmů převážně z Čech. Při plnění úkolů na soutěžním stole nestačil robot Baráčníků na tým Skrat a skončil tak na 2. místě. V disciplíně Robot Design se umístili Baráčníci na 3. místě. A páté místo v celkovém pořadí jim zajistilo postup na Národní finále.

S nejlepšími týmy z celé republiky si Baráčníci poměřili síly v březnu opět v Praze. I přes silnou konkurenci tým vylepšil své výsledky z regionálního kola. V Týmové spolupráci zazářili a odvezli si pohár za první místo. Další dvě medailové pozice obsadili v hodnocení inovačního projektu a konstrukčního a programového řešenírobota. Úspěchy v těchto disciplínách zajistili Hradeckým baráčníkům dělené 2. a 3. místo v celkovém pořadí společně s pražským týmem HobbyRobot. Dramatické tahání sirek vzápětí rozhodlo, který z týmů na dělených místech pojede do Norského Bodø a který do Amerického Worcesteru. Kratší sirka splnila Baráčníkům jejich přání a poslala je na sever Norska.

Soutěž v Bodø, městě nacházejícím se až za polárním kruhem, probíhala 13. – 16. května za účasti 49 týmů z celého světa. Konkurence byla opravdu silná, ale Hradečtí baráčníci se dokázali prosadit. V kategorii Robot design, kde nejde přímo o vzhled robota, ale spíše o strategii řešení úkolů, styl, jakým je robot postavený, obsadili skvělé 2. místo, což je pro tým obrovský úspěch a zároveň potvrzení vysoké kvality jejich práce a přípravy. Kromě toho se umístili mezi top 5 nejlepšími Inovačními projekty.

Účast na soutěži mezinárodního typu pro ně byla velkou zkušenosti nejen díky programování robotů, ale i nutnosti prezentace a veškeré komunikace v anglickém jazyce. Odměnou za tuto tvrdou práci, kterou odvedli jim byl velmi pestrý doprovodný program soutěže zahrnující například science show, průvod nebo team party. Dobré umístění na soutěži v Bodø je pro ně velkou motivací do budoucna a potvrzením, že jejich cesta je správná.

Úspěch Hradeckých baráčníků je výsledkem mnoha hodin tvrdé práce (a spousty vypitých lahví Kofoly). Tým z Domu dětí a mládeže Hradec Králové nejen že skvěle reprezentoval svůj region, ale také ukázal, že mladí lidé z Hradce Králové dokážou držet krok s nejlepšími týmy z celého světa!

Účast na této soutěži by nebyla možná bez podpory Domu dětí a mládeže a dalších sponzorů. V cestě do Norska Baráčníky podpořili společnosti hkfree.org z.s., ITFutuRe s.r.o., PB Com, spol. s r.o. a Rajmont s.r.o. Zvláštní poděkování za finanční podporu také patří Nadaci Agrofert.

Petr Dočekal
DDM Hradec Králové