Pískot, bučení a občas nějaký vulgarismus. Tak to vypadalo ve středu odpoledne v sálu hradeckého Adalbertina, kde se sešli občané se zástupci města nad návrhem nového Územního plánu.

Jednání o jeho podobě, která má být podle zákona schválena do konce roku 2020, se však zvrhlo ve frašku, která by se dala nazvat Bojem o Kaštanku aneb Dvě koleje nechceme. Ze 40 přihlášených se jen hrstka zajímala o dopady nového územního plánu na budoucnost krajského města a jeho obyvatel.

Takřka veškeré dotazy pak směřovaly právě na uvažované zdvoukolejnění a na něj navazující strach o stromy v Kaštance. „Vaše podněty bereme v potaz, ale toto není debata o kolejích, ale o územním plánu. S výhradami proti zdvoukolejnění se obraťte na odbor hlavního architekta a magistrát," opakoval donekonečna moderátor setkání Oldřich Vlasák. Ale marně.