Jak informoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje na svém facebooku, v kategorii Stavební obnova chráněné stavby byla v letošním ročníku nominována Římskokatolická farnost – děkanství Chlumec nad Cidlinou za opravu věže kostela sv. Voršily.

„Vědělo se, že je kopule ve špatném stavu. Nikdo neměl tu odvahu se do toho pustit až hrozilo havarijní zřícení nebo nehoda. Jako první se opravovala střecha a krovy, které se téměř kompletně vyměnily. Pak po třetinách jsme opravili věž, fasádu a dva štíty,“ uvedl farář Arnošt Vidourek, který obnovu organizoval.

O kostele sv. Voršily
Trojlodní děkanský chrám sv. Voršily postavený v letech 1536–1543 pernštejnskou stavební hutí je výjimečným příkladem propojení gotiky a renesance. Na první pohled upoutá především později přistavěná věž kostela v jednotlivých patrech bohatě členěná slepými arkádami v kombinaci s okenními otvory. Náročná obnova této ikonické stavby probíhá již delší dobu po jednotlivých etapách. Za dokončení obnovy poslední části fasády věže, která byla realizována v roce 2022, byla farnost nominována na ocenění Hereditas Obligat.
/Zdroj: KÚ Královéhradeckého kraje/

Na území Královéhradeckého kraje najdete státem chráněné kulturní památky i mnoho dalších historických staveb a děl, které mají místní i regionální význam. Jsou odkazem našich předků a stávají se i turistickými cíli. Jejich obnově a propagaci se věnují kromě profesionálních pracovníků památkové péče firmy, spolky, fyzické osoby, obce, dobrovolníci.

V kategorii Záchrana neprohlášené památky ocenil kraj obec Semechnice za opravu kaple Panny Marie Bolestné.
Dědictví zavazuje. Obec Semechnice na Rychnovsku získala cenu za opravu kaple

„Tato dobrovolnická činnost - jak amatérů tak i dobrovolníků - nebývá často oceněna ani doceněna. Královéhradecký kraj si je tohoto vědom, této činnosti si váží a je jeho cílem ocenit a zejména morálně podpořit další činnost a výchovu mladých generací k úctě a obnově historického dědictví. Rada Královéhradeckého kraje proto schválila a vyhlásila Pravidla pro vyhlášení a udílení Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji. Tato cena je udělována každoročně na základě jejího vyhlášení Radou Královéhradeckého kraje. Od třetího ročníku nese cena souhrnný název Hereditas obligat,“ uvádí kraj. 

Cena jen udělována ve čtyřech samostatných kategoriích, a to:
I) Stavební obnova chráněné stavby, která spočívá v dokončení stavebních prací nebo ucelené etapy stavební obnovy prohlášené nemovité kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace nebo památkové zóny
II) Restaurování prohlášené památky, která spočívá v dokončeném restaurátorském zásahu ať již celé movité či nemovité kulturní památky nebo její ucelené části (např. restaurování sochy, obrazu, nástěnné malby atd.)
III) Záchrana neprohlášené památky, která spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy nebo restaurování státem nechráněného uměleckého díla nebo stavby, která se nachází mimo území památkové rezervace nebo památkové zóny
IV) Popularizace památkové péče, která spočívá v dlouhodobé cílené činnosti popularizační, přednáškové, publikační apod. v oblasti památkové péče /Zdroj:KÚ Královéhradeckého kraje/