Potomci se tak mohou ocitnout ve velmi tíživé situaci znamenající finanční problémy, ze kterých je složité najít cestu ven. Podle interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika představuje průměrná výše dluhu u případů s dědickým řízením 35 000 korun.

Lidé si často půjčují finanční prostředky, aniž by reálně zhodnotili svou skutečnou finanční situaci a schopnost dluhy splatit. Neberou v úvahu, jaký mohou mít půjčky vliv na ně a zejména na jejich příbuzné.

Potomci se tak mohou díky neuváženosti svých rodičů dostat do složitých finančních problémů.

Podle aktuálních zákonů mají dědicové v zásadě dvě možnosti, jak nezdědit dluhy. Buď mohou odmítnout dědictví jako celek nebo v zákonem stanovené lhůtě učinit tzv. výhradu soupisu. V tomto případě přebírá dědic dluhy pouze do výše nabytého majetku. Zvláštní režim platí pro dědice, který se sám nachází v insolvenčním řízení. Právní úprava ho omezuje a nedovoluje mu odmítnout dědictví tehdy, když hodnota majetku převyšuje závazky.

Snadný „výdělek"

„Poměrně často se setkáváme s případy, kdy pozůstalí hradí dluhy za zemřelé. Rodina se snaží zachovat dobré jméno a dluh za zemřelého splácí, přestože zákon dává možnost odmítnout dědictví. Lidé se tak snaží očistit své jméno i jméno zemřelého a nepřipustí, aby dluhy vrhaly špatné světlo na rodinu," uvedl Jiří Šmída, právní zástupce společnosti KRUK Česká a Slovenská republika.

Dědictví se ale může také vyplatit. „Zaznamenáváme také případy, kdy zadlužená osoba v dědickém řízení nabude majetek, který posléze zpeněží a využije k úhradě svých dluhů. Dědictví se v tomto případě stává lukrativní možností, jak dluh nebo jeho část splatit," dodal Šmída.

Důležitá je domluva

Ne vždy je možné se dluhům vyhnout. V případě, že jsme nuceni vzít půjčku či úvěr, je důležité se s nimi náležitě a co nejrychleji vypořádat, eventuálně se zajistit pro případ neschopnosti splácet.

Průzkumy ukazují, že lidé se nejčastěji dostávají do finančních problémů díky nezaměstnanosti či ztrátě zaměstnání (61 %), neuváženým výdajům a investicím (34 %), hazardu, drogám a alkoholu (26 %), rozhazovačnosti (22 %) či kvůli nedostatečnému finančnímu vzdělání (21 %).

Ze složité finanční situace se snaží najít východisko nejčastěji hledáním nové práce dvě třetiny dotázaných, snížením domácích výdajů (44 %), půjčkou od příbuzných či přátel (21 %) a přestěhováním se do levnějšího bytu (13 %).

„Dluh zdědí podle statistik jen malé procento klientů. Přesto tyto případy existují. Pokud se dostaneme do dluhů, je důležité nejprve zhodnotit naši situaci, tedy jak velký dluh máme a do kdy jej máme uhradit. Následně bychom měli co nejrychleji kontaktovat věřitele a domluvit si s ním způsob úhrady dluhu. Nejdůležitější je pamatovat na to, že se není třeba bát a kontaktovat věřitele. Pro získání finančních prostředků na jejich úhradu bychom měli omezit vynakládání financí na jakékoliv zbytečné výdaje a hledat zdroje dodatečných příjmů jako je například druhé zaměstnání či prodej nepoužívaných věcí v domácnosti," doplnila Markéta Fixová ze společnosti KRUK.