„O nástupci dosavadního děkana Vladimíra Paličky by měl akademický senát fakulty rozhodnout 26. dubna,“ uvedla tajemnice fakulty Věra Tlapáková.
Vladimír Palička odchází po dvou volebních obdobích. Podle zákona už na funkci děkana nemůže kandidovat. Na fakultě bude dál působit jako pedagog.

„Dnes bych řadu věcí udělal jinak. Například bych se víc snažil o přestavbu studia se snahou víc jej modernizovat. Kladl bych větší důraz na komunikaci s pacientem a jeho rodinou a urychleně bych pokračoval s přípravou nového kampusu,“ řekl Palička.

O post děkana, který povede školu do roku 2014, se uchází proděkan pro vědu a výzkum a přednosta ústavu lékařské biologie a genetiky Miroslav Červinka.

Druhým kandidátem je proděkan pro rozvoj a přednosta ústavu farmakologie Vladimír Geršl. Třetím z kandidátů je proděkan pro výuku a vedoucí katedry interních oborů Jaroslav Malý.

„Budoucí děkan musí mít vysokou odbornost, komunikativnost, moderní myšlení a samozřejmě čestnost, což všichni mají,“ dodal Palička, který stál v čele lékařské fakulty od 1. září 2003.

RADEK ŠPRINC, ČTK