Právě on je třetím zvoleným děkanem Fakulty informatiky a managementu. „Kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bychom předávali dekrety tři. Ale bylo by trapné, abych jmenoval sám sebe. Počkám si na 1. července a doufám, že dekret dostanu od nového pana rektora," usmíval se Hynek.

Historická událost

Vůbec poprvé v historii UHK se stalo, že rektor se opět stává děkanem. „Je to moje staronové působiště, dvě období jsem již děkanem byl. Vracím se tak v podstatě domů. Fakulta je v dobré kondici, ale chtěl bych, aby byla ještě silnější a více zahraničně orientovaná. Zásadním krokem, který chci udělat, je skončit s výukou cizích jazyků a začít výuku v cizím jazyku. Kdejaký číšník na západ od Aše hovoří cizím jazykem, tak inženýr z Fakulty informatiky a managementu musí zvládat jazyk natolik dobře, aby v něm mohl studovat," prozradil Hynek.

Děkan umělec

Poprvé ceremoniál předávání dekretů zažil odborník na hru na varhany a vedoucí hudební katedry František Vaníček. „Především bych chtěl zlepšit postavení Pedagogické fakulty, protože vzdělávání budoucích učitelů pro nás musí být prioritou. Budu se snažit, abychom všichni na univerzitě táhli za jeden provaz a stali se silnějším. Také bych chtěl zlepšit podmínky pedagogů na fakultě. Nejde jen o peníze ale i o lepší pracovní podmínky a motivaci," dodal Vaníček.

Druhé volební období začíná Pavlína Springerová na Filozofické fakultě. „Doufám, že fakulta bude směřovat čím dál do světa z pohledu studentských pobytů i z pohledu rozvoje vědy. Musíme být stále intenzivnější součástí mezinárodní vědecké komunity. Nesmíme ale zapomínat na náš regionální rozměr. Budeme otevření pro Hradečany i lidi z kraje a zavítají k nám na nejrůznější aktivity."