Začátek je naplánován na desátou hodinu dopolední na trase od skladu palivového dříví k Vlčím jámám.

V průběhu dne se mohou návštěvníci seznámit se stroji, pracemi v lese či s pracemi se dřevem a podobně.