Historie vyhlášení tohoto dne sahá až do roku 1969. první Den Země se slavil v San Franciscu.

Přednáška a úkoly

Děti z ekologického kroužku, společně s učitelkou Kateřinou Kroulíkovou, připravily na Den Země pro své spolužáky malou přednášku s projekcí obrázků a prezentaci svých prací – plakátů o ochraně přírody, plakátů s chráněnými zvířaty a rostlinami.

Zvítězili třeťáci

Dále pak žáci plnili úkoly na různých stanovištích – třídili odpad, poznávali chráněné živočichy a přemýšleli o správném chování k životnímu prostředí. Nejlépe ze všech třetích, čtvrtých a pátých tříd dopadla v plnění úkolů třída 3. C, která za svoje vítězství získala drobné věcné ceny. Tímto třídě 3.C patří gratulace a všem zúčastněným poděkování.

Snad se všichni díky této školní akci dozvěděli mnoho nového o ochraně životního prostředí a budou nové poznatky aplikovat i v praxi.

Kateřina Kroulíková