„Žáci prvního a druhého stupně naší školy uklízeli a dávali do pořádku od 18. do 22. dubna celý školní areál. Mimo jiné upravili a vyčistili od přebytečné zeleně přístupy do školní budovy, prostranství okolo školní jídelny, zahradu školy, hřiště a terásky školní družiny, kde děti tráví odpoledne a účastní se volnočasových aktivit. Někde navíc přibyly okrasné květiny. Okolí školy vypadá v současné době po tomto zákroku velmi pěkně. Poděkování si zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu," zhodnotila za organizační tým učitelka Eva Kuhn.

Mezinárodní svátek Dne Země je ovlivněn původními dny, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti. Jejich cílem byla oslava příchodu jara. V současné době jde o moderní pojetí ekologicky motivovaného svátku, který má upozornit na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení Dne Země se datuje do roku 1969. První se uskutečnil v San Francisku.

Eva Ženíšková