Město zažilo dvakrát velkou povodeň, která napáchala spoustu škod. Jaká protipovodňová opatření nyní radnice chystá?


Jiří Němec: Co se týká řeky Orlice, má město připravena opatření v místní části Nepasice. Jde o vybudování protipovodňové hráze za čtyři miliony korun. Tato akce je připravena, je vydáno stavební povolení a pouze se čeká na peníze od ministerstva zemědělství, které nás ujistilo, že finance letos budou a dílo se vybuduje. Investorem akce bude státní podnik Povodí Labe. Pokud jde o řeku Dědinu, která zaplavila střed města, nejspolehlivější ochranou bude vodní dílo Mělčany, které se má budovat na řece Dědině nad Dobruškou. Nejsme sice investory akce, ale účastníky všech schůzek a jednání, které se výstavby týkají.


Jaké velké investiční akce město letos ještě čekají?

Největší akcí, která už začala a skončí asi v říjnu, je rekonstrukce interiéru historické radnice za 20 milionů korun. Tato oprava byla nutná, prostředí radnice bylo pro občany a zaměstnance už nevyhovující až nedůstojné. Další velkou akcí bude rekonstrukce základní školy, kde práce jsou rozděleny do několika etap a nyní půjde o opravy pláště pavilonu za pět milionů. Po této etapě celkově do dalších oprav bude třeba investovat ještě dalších 17 milionů korun.

Nemohu nevzpomenout problém s novým objektem pro národní kulturní památku Proboštův betlém…
Město podalo už dvě žádosti o evropské peníze na stavbu nového objektu a neuspělo. Nyní připravujeme i projekt multifunkčního kulturního zařízení, které vyřeší problém rekonstrukce kulturního domu i vystavování Proboštova betlému.