V Nepasicích postaví hráz


Právě i starosta tehdy pocítil povodeň takříkajíc na vlastní kůži, když zničen byl dům jeho rodičů. Na včerejším setkání Den s Deníkem na náměstí se hovořilo o tom, zda jsou protipovodňová opatření města dost účinná.

„Proti Orlici v místní části Nepasice vyroste protipovodňová hráz za čtyři milion. Máme už stavební povolení a čeká se jen na peníze od ministerstva zemědělství. Investorem akce je státní podnik Povodí Labe,“ vysvětlil starosta včera při Dni s Deníkem .

Nejspolehlivější ochranou centra města před rozlitím řeky Dědiny bude vodní dílo Mělčany, které se má budovat nad Dobruškou.
„Ani u této akce nejsme investory, ale účastníme se všech jednání. Podle Povodí Labe má být vše dokončeno do roku 2011,“ dodal Němec . Ředitel pro správu povodí Povodí Labe Václav Jirásek včera na setkání nebyl. Telefonicky nám však potvrdil, že hráze v Nepasicích čekají na posouzení návrhu ministerstvem. Výsledek by měl být znám do dvou měsíců.

Stavba hráze by podle ředitele Jiráska měla začít nejpozději na jaře příštího roku.