Profesního svátku pedagogů, který se koná každoročně při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského, se letos zúčastnil také filmový a pohádkový režisér Zdeněk Troška. O zpestření odpoledne se postarala hudební skupina Trdlo. „Původně měla přijet folková skupina Kantoři, ale bohužel členové onemocněli,“ uvedla za organizátory Hana Žatečková z Národního institutu pro další vzdělávání.

Den učitelů 25. března 2010 oslavil i Zdeněk Troška, filmový a pohádkový režisér.
Den učitelů 25. března 2010 oslavil i Zdeněk Troška, filmový a pohádkový režisér.