V roce 1999 u příležitosti 150. výročí oslav narození autora třebechovického betlému, jejichž součástí bylo odhalení pamětní desky na jeho domě a udělení čestného občanství a výstava Pocta Josefu Proboštovi, bylo jeho dílo, tedy betlém, jmenováno národní kulturní památkou.

 

Trochu historie

Podle pověsti se na pravém břehu řeky Dědiny, kde se dnes říká na Starém městě, usadili lidé vedení Třebochem. Založili zde osadu, jejíž název byl odvozen od jména zakladatele – Třebechovice. Na levém břehu byla vystavěna tvrz. Název Na tvrzi se užívá dodnes. Komu Třebechovice patřily do 14. století, není známo. V polovině 14. století se v písemnostech začalo vyskytovat jméno Hynka Hlaváče z Dubé. Skutečnost, že město založil tento starý český šlechtický rod pánů z Dubé, podporuje ostrev v jejich erbu, která je umístěna i ve znaku Třebechovic.

Vůdčí osobností husitského hnutí na Hradecku byl kněz Ambrož. Spojil se s venkovským lidem a drobnou šlechtou a vytvořil bojové bratrstvo, které se sešlo v v dubnu 1419 na vrchu Vinice nad Třebechovicemi. Právě tehdy byla Vinice přejmenována na Oreb a nedaleké návrší na Kalvárii. Bojové bratrstvo se přejmenovalo na Orebity, do jejich čela se postavil Hynek Krušina z Lichtenburku. Orebité vytáhli do boje proti klášterům. Tak byl v roce 1420 zcela vypleněn cisterciácký klášter Svaté pole v nedalekém Klášteře nad Dědinou.

V 16. století, kdy město patřilo Trčkům z Lípy, se hospodářsky na tehdejší dobu povzneslo a bohatí měšťané začali stavět nákladnější domy, začala se rozvíjet řemesla a jednotlivým cechům byly udělovány různé výsady. Pozdější četné požáry se však podepsaly na vzmáhajícím se městu.
Slavní rodáci a občané

Ve městě působil třeba Antonín Děďourek, který si otevřel v roce 1907 v Třebechovicích knihařskou dílnu a v roce 1912 provozoval knihkupeckou živnost. V roce 1910 vydal svým nákladem drobnou práci Františka Probošta – Dějiny Třebechovic.

Známým rodákem je Jiří Ehl, který se zde narodil v roce 1803 a byl hudebníkem a knězem. Rok 1851 měl ve svém rodném listě Bedřich Brandejs, který se stal spisovatelem a zabýval se literaturou o puškách. Významnou osobností osvícení byl Jan Theobald Held, který byl v roce 1797 promován na doktora medicíny a v roce 1826 se stal rektorem Univerzity Karlovy v Praze.

K významným rodákům se řadí i Rudolf Vitoušek, který v letech 1928 až 1944 byl starostou města, byl také členem poradního sboru pro hospodářské otázky při ministerstvu obchodu a předsedou koželužské sekce při Svazu československých průmyslníků.


Co se týká sportovců tak členem reprezentačního národního a olympijského fotbalového mužstva a také Dukly Praha byl Oldřich Rott,členem lehkoatletické reprezentace Václav Kynos, Jiří Kynos byl zase mistrem Evropy ve štafetě na 4 x 100 metrů.

S městem Betlémem

Rozvoj města pokračuje i po roce 1990. Škoda jen, že někdejší slávě se už netěší a vlastně téměř zanikla kožedělná i sklářská výroba. Dík městu ale patří za to, že se podařilo zachránit střední školu, byť v jiné podobě.

Od září loňského roku mají Třebechovice svou vlajku, kterou jim udělil Parlament ČR. Na vlajce jsou tři hlavní symboly – zlatá koruna symbol – vznešenosti, moci a i vážnosti, dále pak hnědá ostrev (kmen stromu) symbol síly a života, odvozený od erbu pánů z Dubé, a modré dělové koule jako symbol udatnosti a odvahy.

Město už má nyní rok partnerství a spolupráce s palestinským městem Betlémem, kde se nabízí řada možností.

Známou atrakcí města se pak stává skanzen lidové architektury Podorlicka v místní části Krňovice.