"Šlo o hromadný nález čítající celkem 15 předmětů, které mají původ v našem prostředí, ale i ze zahraničí. Depot se skládal z velkého skleněného korálku, menšího skleněného korálku, malé bronzové nádobky se dvěma oušky, dvou amuletů, z kroužků, velkého masivního náramku a dalších drobných předmětů převážně z bronzu. Datován je do závěru starého letopočtu, na sklonek doby laténské," informoval Pavel Horník z MVČ a dodal, že zajímavá je hlavně drobná bronzová nádobka u které se hradečtí archeologové pokusili identifikovat obsah ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Palackého univerzity v Olomouci: "Žádná rezidua, která by v tomto ohledu umožnila zpřesnění interpretace, se ovšem uvnitř nalézt nepodařilo."

Co se však podařilo, bylo určit další díly depotu, který archeology zavedl do dalších koutů Evropy. "Jeden z amuletů by mohl mít svůj původ v jihovýchodní Evropě, kde se jejich nálezy koncentrují ve větším množství. Známe je ovšem i z našeho území. Druhý amulet zaujme estetickým ztvárněním a technologicky složitým provedením. Jejich poměrně velký výskyt pozorujeme na Slovensku a v Polsku. Snad právě ochranná funkce amuletu způsobila, že se oba objevují i na počátku nového letopočtu, kdy se našem území obývalo germánské obyvatelstvo. Na příklad v Polsku se v germánském prostředí objevují často, podobně je tomu i na Slovensku a zřídka i v Německu,"řekl Pavel Horník a dodal, že v několika případech se takový závěsek objevuje společně se stejným velkým náramkem: "Často jde o soubory z doby římské, tedy období, kdy tyto předměty dávno vyšly z módy. Bylo by je tedy možno chápat jako jakési „starožitnosti“. Můžeme předpokládat, že podobné předměty mohly sehrávat důležitou roli například v nějakém náboženském obřadu, který byl přijat a praktikován i v tomto novém kulturním prostředí.

Ilustrační fotografie.
Výuku v královéhradeckých školách zpestří nové mobilní učebny

Samotný depot je zajímavý i svým umístěním v krajině - na periferii dosud známého laténského osídlení východních Čech. Objeven byl poblíž terénní deprese, které mohla být využívaná jako cesta při překonávání svahu, pod nímž se depot nacházel. Další zajímavosti, je skutečnost, že ve vzdálenosti zhruba 4 kilometry od něj byl, také detektorem kovu objeven stejně starý depot předmětů z doby laténské, umístěný rovněž na úpatí výrazného svahu. Do roku 2019 právě on tvořil jeden z nejsevernějších dokladů pobytu člověka ve východních Čechách v době laténské.