Že čtení knih pomáhá zachraňovat lidské životy, dokazuje přes 160 tisíc dětí z celé České republiky.

Díky unikátnímu projektu Čtení pomáhá totiž mohou zkvalitnit léčbu svým nemocným vrstevníkům. A to zábavnou a poučnou formou zároveň. Za každou přečtenou knihu získají děti padesátikorunu, kterou si ale nenechají pro sebe a naopak ji věnují na pomoc jiným.

Každé z dětí získá padesátikorunu

„Každé ze zaregistrovaných dětí, které přečte vybranou knihu a její znalost prokáže krátkým kontrolním testem, získá kredit padesát korun. Ten pak může poslat na některou z předem určených charit," potvrzuje koordinátor projektu Martin Roman.

Knihomolové z hradecké „fakultky"

Momentálně čtou dětští knihomolové i pro děti z hematoonkologického oddělení hradecké fakultní nemocnice.

Chtějí pro ně získat celých 150 tisíc korun, za které se nakoupí nové přístrojové vybavení. Samy ale „vyčtou" maximálně 110 tisíc, zbytek zaplatí Nadační fond Kapka naděje: „Snažíme se pomáhat různým regionálním nemocnicím. Tentokrát bychom rádi pomohli dětem z hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové," říká ředitelka Nadačního fondu Kapka Naděje Elen Švarcová

Pracuje srdíčko pacienta správně?

Nové vybavení „fakultce" opravdu velmi pomůže. „Pro péči o takto těžce nemocné děti je velmi důležité velmi kvalitní přístrojové vybavení. Nakoupením nového vybavení budou moci lékaři sledovat, jestli srdíčko malého pacienta pracuje správně a včas mu pomoci," dodává ředitelka nadačního fondu.

Kam putují peníze? O tom rozhodují samy děti
Zajímavý projekt Čtení pomáhá, podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou v hodnotě 50 korun, kterou však nezískávají sami pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, bude projekt Čtení pomáhá vybírat ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery. „Předpokládáme, že ročně podpoříme více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10 milionů korun. V každém okamžiku bude v projektu k dispozici pro hlasování minimálně 10 charit. Tím bude zajištěno, že peníze se k potřebným dostanou dříve. Po úspěšném naplnění charity bude nabídka doplněna o další," říkají organizátoři projektu.

Michaela Zumrová