Cílem akce bylo dětem a rodičům ukázat možnosti, jak smysluplně a aktivně využít společně strávený čas, což je v dnešní uspěchané době čím dál vzácnější.

Projekt měl nejen zábavný, ale i edukativní význam – například z hlediska etického chování, prevence rizikového chování, prevence kriminality, šíření informací o poskytnutí první pomoci, bezpečnosti v dopravě, prevence předcházení úrazům, projekt má význam i z hlediska integrace osob s postižením.

Poklad na Stříbrném rybníku spolupořádalo nebo podpořilo více jak 50 organizací.

Na přípravě a realizaci akce se přímo na místě podílelo na 250 dobrovolníků.

Michal Moravec