Výtěžek z aukce vydražených artefaktů použijí na výtvarné potřeby a vybavení keramické dílny.

Nápad motivovat se šamanismem vznikl po zhlédnutí dokumentárního filmu z Amazonie, kam zavítala před dvěma lety ředitelka speciální školy pro tělesně a kombinovaně postižené děti Jarmila Karpašová. Přivezla z výpravy za šamany poutavý a velmi inspirativní dokument. Promítli ho dětem od první do deváté třídy a nevěřili, že budou více než hodinu sedět tiše a pozorně sledovat plátno s velkým zaujetím pro věc.

Děti cítí propojení se světem šamanů

Šamani, alias léčitelé lidských těl i duší, jsou určitou alternativou a ne zřídkakdy i východiskem ze situace, kdy západní medicína a vše uchopitelné rozumem selhává. Snad právě proto děti, které mají různá tělesná, zdravotní i kombinovaná postižení, podvědomě cítí propojení se světem šamanů.

Děti si vzájemně pomalovaly tváře obličejovými barvami tak, aby co nejvíce splynuly s přírodou amazonského pralesa a aby se vžily a vcítily do stromových šamanů. Poté jsme je vyfotografovali v houští a zeleni školní zahrady. Podle vytištěných fotografií jsme malovali portréty a autoportréty na velké formáty temperou a na menší suchým pastelem. Vznikla tak řada originálních expresivních obrazů.

Karolína Kašparová