Navštěvují nás Zdravotní klauni, paní Zdechovská na muzikoterapii, paní Vítková se svými psy na muzikoterapii, Divadlo Úsměv či Loutky v nemocnici. Když se počasí umoudří a udělá se venku pěkné počasí, vyrážíme s dětmi z Dětského denního rehabilitačního stacionáře ven na různé výlety.

Letos jsme od května do konce června absolvovali tři zajímavé výlety. Nejprve jsme vyrazili do Poděbrad na plavbu výletním parníčkem. Měli jsme pěkné počasí, a tak jsme se po plavbě mohli také projít po kolonádě a výlet jsme si moc užili.

Na druhý výlet jsme vyrazili do Broumova na farmu Wenet. Jednalo se o velmi zajímavý výlet na farmu plnou různých zvířat. Děti měly možnost některá zvířátka nejen nakrmit, ale i si je pohladit přímo ve výběhu. Krmily velbloudy, kozy i lamy. Farma Wenet je soukromým spolkem, jehož příjmy pocházejí především od návštěvníků. Tímto bychom rádi poděkovali majitelům farmy pánům Netíkovi a Weberovi za projevenou ochotu k našemu zařízení a k dětem. Na farmě se nám velmi líbilo.

Posledním pro nás byl výlet do Licibořic na Babiččin dvoreček a Dědečkovu obůrku. Výlet se nám velmi vydařil, měli jsme krásné počasí, krmili jsme zase mnoho zvířátek, několik si jich děti mohly i pohladit a pomazlit se s nimi. Nechyběla ani „májová" koťátka, která byla centrem dění. Zde bych také ráda poděkovala za vstřícnost majitelům dvorečku a za průvodcovské služby zaměstnancům.

A úplně nakonec bychom rádi poděkovali firmě Texla, a.s., díky jejímuž nemalému finančnímu daru jsme mohli všechny uvedené výlety uspořádat.

Jana Svobodová