Mnozí z nich proto využívají nabídku domu dětí a mládeže, který pro děti pořádá různé zájmové kroužky.

Školáci, ale i předškoláci tak mohou navštívit například chovatelský, výtvarný a několik dalších kroužků , které jsou pro ně připraveny každý den.