Celkem je zaregistrováno 288 mladých čtenářů.

„V celkovém srovnání raritou zůstává město Poděbrady. Ty předběhly všechna krajská města. Mají vůbec nejvyšší počet registrovaných čtenářů na počet obyvatel a jsou tak nejaktivnějším městem z celé České republiky,“ uvedla Alena Ježková, ambasadorka Čtení pomáhá.

Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou padesáti korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 milionů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři.

Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Průměrně se úspěšnost vyplněných testů pohybuje okolo sedmnácti procent.