Ve spolupráci se studenty Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby z Univerzity Hradec Králové připravila doprovodný program ke stálé expozici a probíhajícím krátkodobým výstavám. Zábavné výtvarné úkoly potěší menší i větší návštěvníky. Program není časově omezen a rezervace jednotlivců předem není nutná. Přijďte kdykoliv mezi 10. a 15. hodinou.