Ten pořádala hradecká městská policie společně 
s magistrátem před základní školou Josefa Gočára.