Školáci se provizorně učili také například v prostorách školní družiny.  „Za posledních pět let nám přibylo sedmdesát dětí. Do školy už jsme se pořádně nevešli. Bylo třeba vytvořit nové učebny," vysvětlila Hana Hájková, ředitelka školy.

Město do rekonstrukce investovalo více než čtyři miliony korun. „Prostory mají sloužit pro první stupeň školy. Jsme rádi, že se vše podařilo. Škola prostřednictvím komise místní samosprávy po dalších třídách volala už delší dobu," uvedl Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Prostory stavbaři rekonstruovali od srpna do listopadu. Poradit si museli například s tím, aby jejich práce nenarušila školní výuku. „Přestože byl termín šibeniční a navíc bylo nutné stavební práce ještě sladit s probíhající výukou, nevyskytl se po dobu prací žádný vážnější problém. Stavbaři pracovali o víkendech a nás těší, že můžeme dětem i pedagogům už nabídnout nové a vybavené prostory, v nichž se budou určitě cítit dobře," dodala ředitelka.

Na dělníky čekalo nejedno překvapení, řešit například museli hnilobou napadené stropy, které prošly sanací.

„Děti teď mají více prostoru, světla a hlavně klidu na učení. Moc se jim tu líbí," zakončila učitelka Jana Karlíková, která si se třídou 2.A připravila představení pro slavnostní otevření učeben.