Není však třeba se obávat toho, že bude děti čekat studium v učebnách či dokonce skládání zkoušek. Účastníci tábora sice zažijí svou první slavnostní imatrikulaci a závěrečnou promoci, při níž obdrží diplom bakaláře oboru Táborové vědy, ale je pro ně připraven i pestrý interaktivní program, při němž se s akademiky i studenty FF UHK proletí světem i časem. Půjdou po stopách pračlověka v Archeoparku pravěku ve Všestarech, s archiváři zachrání Lexikon kouzelných dějin, se sociology absolvují stezku odvahy v městských lesích, zasportují si při antické univerziádě, navštíví rozhlasové i televizní studio a sepíší dokonce Deklaraci dětských lidských práv.

Tábor je určen dětem od šesti do dvanácti let. Program tábora bude vždy od 8 do 16 hodin. Po celou dobu konání tábora bude zajištěn odborný zdravotnický a pedagogický dohled.