„Sepsání rozkladu na deset stran bylo jednoduché, protože jsme téměř opsali rozklad podaný před rokem, neboť druhé stavební povolení bylo téměř stejné, jako povolení vydané loni. A jelikož jsme se výsledku prvního rozkladu nedočkali, bylo samozřejmě logické, že rozklad podáme znovu. Musí být jasno, zda budou veřejné zájmy při výstavbě tohoto úseku dálnice řádně ochráněné,“ uvedl k rozkladu proti dostavbě dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic předseda spolku Dětí Země Miroslav Patrik.

Spolek tentokrát žádá přezkum všech závazných stanovisek (21), přičemž u tří z nich, které se týkají intenzit hluku, ochrany dřevin při výstavbě, termínu zemních prací a ochrany vodotečí, navrhuje řadu upřesnění a doplnění. „V rozkladu jsme také upozornili na jednu nejasnost, která spočívá v tom, že závazné stanovisko k zásahu do dvou vodotečí, které bylo součástí prvního stavebního řízení pro úsek D1106-1 a které bylo krajským úřadem zrušeno, takže bylo zrušeno i první stavebního povolení, se zřejmě týká úseku D1106-2, takže není zřejmé, zda je to pravda a pokud ne, tak proč ve stavebním řízení není nové náhradní stanovisko,“ dodal Miroslav Patrik a připomněl, že podle jeho zkušeností délku správního řízení z poloviny ovlivňují správní orgány, které nerespektují zákonné lhůty, a téměř z druhé poloviny pak investoři, jejichž žádosti o vydání rozhodnutí nejsou v pořádku, takže se musejí doplňovat. Účastníci řízení tak délku správních řízení ovlivňují nepatrně.

Stavební povolení pro úsek D1106-2 z Předměřic nad Labem do Smiřic bylo Ministerstvem dopravy vydáno 19. ledna 2018. Stavební řízení tak trvalo rok a půl. Děti Země se řízení účastnily, ale žádné námitky nepodaly.

Stavební povolení pro úsek D1107 ze Smiřic do Jaroměře bylo Ministerstvem dopravy sice vydáno 4. prosince 2017, ale ministrem Danem Ťokem bylo potvrzené až 4. dubna 2018, neboť proti němu podala rozklad jedna fyzická osoba, která se nyní s ministerstvem soudí. Stavební řízení trvalo čtyři a půl roku a výstavba tohoto úseku začala v květnu 2018. Děti Země se tohoto řízení neúčastnily a ani prý neznají důvody těchto průtahů.