Rodiče dětí ani zástupci školy nesouhlasili snávrhem města přesunout po sloučení ZŠ Jih a ZŠ SNP tyto třídy do areálu speciálníchškol.

„Při odsunutí dětí svadami zraku mimo běžnou základní školu jim vezmeme možnost začlenit se do normální třídy. Na ZŠ Jih se žáci začlenili do klasické výuky ve třetí třídě,“ uvedla Pavlína Kloboučníkové ze sdružení Ámos, které působí při ZŠ Jih. Nově vzniklá komise by měla najít řešení, které bude schůdné pro všechny strany.

„Vkomisi mají zastoupení odborníci na vady zraku, rodiče žáků těchto speciálních tříd a samozřejmě izástupci města a školy,“ vysvětlila Stanislava Vašinová, zástupkyně ředitelky školy ZŠ Jih. Náměstek primátora Martin Soukup doplnil, že už jsou vybrané dvě školy: ZŠ Mandysova a ZŠ Jiráskovo náměstí, kam by se mohly speciální třídy přesunout se zachováním principu začlenění do běžnévýuky.

„Ředitelé obou škol proti návrhu nic nemají a souhlasí sřešením. Teď už jsme dali prostor rodičům žáků svadami zraku, aby se rozhodli,“ uvedl.

Poznamenal, že to však nic nemění na skutečnosti sloučení škol ZŠ Jih a ZŠ SNP, ke kterému by mělo dojít, pokud tento záměr schválí zastupitelstvoměs­ta.