Už třetí měsíc slouží u kábulského letiště v Afghánistánu v rámci mezinárodních aliančních jednotek ISAF česká vojenská polní nemocnice. Připravovala se v Hradci Králové a tvoří ji převážně i vojenští hradečtí lékaři a zdravotníci. Před několika dny uspořádala nemocnice pro děti zaměstnanců kábulského letiště dětský den plný her a zajímavých soutěží.

Tisková a informační služba MO poskytuje sdělovacím prostředkům informace a fotografie tiskového a informačního důstojníka 1. kontingentu polní nemocnice AČR v silách ISAF na území Afghánistánu kapitána Vlastimila Schlingera.

Dětský den v Afghánistánu

V neděli dne 10. června 2007 uspořádali příslušníci polní nemocnice a chemické jednotky v Afghánistánu dětský den pro děti zaměstnanců civilní části kábulského letiště.

Sestřičky pod vedením hlavní sestry Lucie CVEJNOVÉ připravily pro malé ratolesti několik poutavých her.

„S tímto nápadem přišel velitel kontingentu plukovník Zoltán BUBENÍK který mě požádal, abych tuto zajímavou a užitečnou akci dotáhla do konce“, říká hlavní sestra.

„Nebylo jednoduché uspořádat dětský den v polních podmínkách ale nakonec se vše díky pomoci několika příslušnic kontingentu podařilo a odměnou za jejich úsilí nám tak byl šťastný a bezstarostný úsměv těchto afghánských dětí“, dodává velitel kontingentu.

Těsně před odjezdem rozdal velitel kontingentu a hlavní sestra všem dětem dárky v podobě hraček a oblečení, které byli vyjádřením humanitární pomoci rodinných příslušníků členů českého kontingentu působícího na území Afghánistánu.

„Akci tohoto charakteru jsme poprvé uspořádali začátkem dubna při příležitosti návštěvy paní ministryně Parkanové a máme v úmyslu ji zorganizovat ještě potřetí, těsně před ukončením našeho působení zde na kábulském letišti. Chtěli bychom se tak rozloučit s dětmi, které jsou budoucností rozvíjejícího se afghánského národa“, uvádí na závěr velitel kontingentu plukovník Zoltán BUBENÍK.

Autor článku a foto: kpt. Vlastimil SCHLINGER, tiskový a informační důstojník 1. kontingentu polní nemocnice v Afghánistánu

 

Napsali jsme o vojenské polní nemocnici