Ze 14 českých krajů skončili úplně poslední. O moc lépe nedopadli ani v testech českého jazyka a obecných studjiních přepokladů, kde jim patří devátá místa.

Žáci z Královéhradeckého kraje jsou chytřejší. Také se však nemají čím chlubit, jednoocí jsou prostě mezi slepými králi. I oni dosáhli celostátně podprůměrných výsledků.

Testování žáků šestých třÍd provedla na podzim renomovaná společnost Scio na vzorku sedmi procent žáků.

„Žáci Pardubického kraje měli ve všech testech horší výsledky než žáci z Královehradec­kého. Úplně nejhorší výsledek ze všech krajů měli v testu z matematiky, správně řešili jen 42 % úloh,“ řekla Eva Sanigová ze společnosti Scio.

Dětem z Hradeckého kraje nejlépe šly otázky z obecně studijních předpokladů, kde se umístili osmí, naopak nejhůř uměli češtinu, ve které skončili desátí.

Podel výzkumu dívky jsou lepší v českém jazyce, chlapci naopak v matematice.

„Pozoruhodné je zjištění, že do malých škol chodí děti v průměru s nižšími studijními předpoklady, ale v testech pak dosahují lepších výsledků než žáci s vyššími předpoklady z větších škol,“ píše se v závěrečné zprávě.⋌ (kim)