Kašlací asistent a dvě pumpy pro pacienty s kontrolovanou analgezií pomohou závažně nemocným dětským pacientům. Nadační fond Kapka naděje přispívá do Fakultní nemocnice Hradec králové pravidelně již desátým rokem, v minulých letech zakoupil do přístroje a vybavení za více než čtyři miliony korun.

Podle přednostky Dětské kliniky Sylvy Skálové zakoupené přístroje významně zlepší péči o hospitalizované dětské pacienty. Kašlací asistent usnadňuje pacientům se sníženou svalovou silou efektivní odkašlání a odstranění sekretů z dýchacích cest. Tím lze u těchto pacientů předcházet celé řadě komplikací a zkrátit tím i jejich hospitalizaci. Pumpa pro pacientem řízenou analgézii pomůže v léčbě bolesti po náročných výkonech.