Je začátek května a děti čekají poslední dva měsíce školní docházky. Zanedlouho tedy vypuknou letní prázdniny a nejen dětem vyvstává otázka, jak je naplnit. Jednou z těch klasických a tradičně hojně využívaných možností jsou letní tábory. Není ale příliš brzo je už nyní vybírat? Nebo dokonce, není již pozdě?

Nabídka pobytů je údajně kvalitní

Odborníci praví, že teď nastává nejvyšší čas. Nabídka letních táborů je stále velice slušná a lze si i vybírat z kvalitních letních táborových pobytů. „Rodič by si měl nejprve sám ujasnit, co od tábora očekává a chce, aby dítěti přinesl. Hlavní ovšem je, co od tábora očekává samotné dítě. Nejvhodnější je, pokud se na výběru dítě samo podílí,“ radí Josef Hordina z Informačního centra Borovice a podotýká, že velkou roli hraje i osobní zkušenost a doporučení známého či kamaráda.

Letní tábory se stále více specializují, byť i nadále přetrvává nabídka pobytů bez konkrétního zaměření. Podle Josefa Hordiny se stále větší oblibě těší tábory mezinárodní nebo zaměřené na výuku cizího jazyka. „Nechybí ale ani speciální tábory pro děti s dysfunkcemi, alergiemi, bezlepkovou dietou, military, s koňmi, výtvarné, počítačové či hudební a další,“ říká Hordina.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. příměstské tábory. „Jedná se spíše o sérii různých výletů s programem, ze kterých se děti vždy vrací večer domů. Rodič tak má jistotu, že je o program jeho dítěte postaráno, aniž by trvale opouštělo domov,“ uvádí Josef Hordina. Tyto tábory pak velmi často pořádají domovy dětí a mládeže. Při výběru letního tábora po dítě ale není důležitý jen program. Rodiče by měli zohledňovat i další faktory, mnohdy možná důležitější. „Rozhodně by si rodiče měli ohlídat, zda má tábor kvalitní zázemí zdravotníkem počínaje a jídelníčkem konče. Důležité jsou i schopnosti vedoucích a jejich vztah k dětem, tady by si rodič měl získat reference, a podobně,“ vysvětluje Josef Hordina.