Technickou správu budovy stacionáře zajišťuje Správa nemovitostí Hradec Králové, která právě dokončila instalaci klimatizací ve vybraných místnostech. V únoru výběr dodavatele, kterým byla firma Recu-Clim s nabídkovou cenou zakázky za necelých 333 tisíc korun, schválila rada města. Zařízením se osazovalo celkem osm místností – čtyři kanceláře, dvě herny pro děti a dvě rehabilitační místnosti.

Městská organizace poskytuje komplexní poradenství a rehabilitační péči dětem s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem. Stacionář s kapacitou 30 dětí je určen zdravotně postiženým dětem s kombinovanými vadami, a to formou ambulantní a denního pobytu, a je zároveň školicím pracovištěm pro studenty odborných škol.