O postavení moderní školní budovy rozhodla místní školní rada v roce 1893. Vlastní stavba probíhala v letech 1900-1901 pod vedením stavitele Filipa Trdlici ze Slatiňan u Chrudimi. Vrchním technickým dozorem byl pověřen architekt Josef Žák z Prahy, Podle jehož návrhu "Vzduch" stavba probíhala. Ke slavnostnímu vysvěcení nové desetitřídní obecné školy došlo 15.září 1901. V roce1905-1906 byl otevřen 1.ročník měšťanské školy chlapecké.

Naše škola má „stoletou“ tradici a dá se říci, že se těší "dobrému zdraví"a má předpoklady pro to, aby žila plným životem i v dalších letech.

Škola pro nás pořádá spoustu zajímavých akcí a projektů, např. „Kluci v akci“, „Kukleňáček“, „Případy detektiva Packala, Poznej svého souseda“, či „Pan školník na chvíli učitelem“.


Máme i Žákovský parlament, Školskou radu či Školní žákovské rádio.Více o nás najdete na www.zskukleny.cz.

Ptali jsme se "deváťáků":

"Na co se mají budoucí prvňáčci těšit a jak by se měli ve škole chovat?"

Určitě mají poslouchat paní učitelky a pány učitele a plnit své domácí úkoly. Můžou se těšit na sportovní hry a z předmětů na český jazyk, matematiku a samé zajímavé předměty, jak je hudební, tělesná nebo výtvarná výchova.
Miloš Rohlena, 15 let, Hradec Králové

Měli by být hodní na paní učitelky, hlásit se a být aktivní při hodinách jako já. Těšit by se měli hlavně na kolektiv, se kterým prožijí všechny ty školní zážitky.
Petr Čapek, 14 let, Hradec Králové

Chtěla bych jim říct, že se mohou těšit na nové spolužáky a kamarády. Také na to, že se naučí číst, psát a počítat a prožijí tady hodně zábavy. A aby to ve škole bez problémů zvládli, měli by se chovat především slušně.
Kateřina Svobodová, 14 let, Hradec Králové

Těšit se určitě mohou na zážitky s kamarády. Z předmětů mě například baví matematika. Chovat by se měly děti hlavně slušně a s respektem k učitelům, hlásit se a být tak celkově hodné.
Romana Luňáková,15 let, Hradec Králové

Měli by se těšit na poměrně dobrý učitelský tým a docela dobrý kolektiv žáků. Z předmětů pak například na matematiku, český jazyk, tělocvik, výtvarnou východu nebo dějepis. A měli by být slušní, nevykřikovat v hodinách a hlásit se.
Roman Skala, 14 let, Stěžery

Prvňáčkové se mají těšit z předmětů na češtinu, že se naučí psát. Díky matematice si zase budou umět něco spočítat. Mohou se těšit také na to, že poznají nový kolektiv, nové lidi.
Mirek Trpák, 14 let, Hradec Králové

Pro ty děti je určitě důležité, že je v první třídě hodně soutěží, na prvním stupni je to zábavné, naučí se nové věci a poznají nové lidi. Taky se tam naučí chovat. Měly by být slušné, neničit věci a umět se chovat ve společnosti.
Radek Ludvík, 15 let, Hradec Králové

Prvňáci by se měli těšit na nové žáky, že budou jezdit na soutěže a budou mít olympiády. Určitě by se ve škole měli chovat slušně, hlásit se a dělat úkoly.
Nikola Krejčová, 15 let, Obědovice

Určitě by se měli do první třídy těšit, protože první třída je pro ně ještě zábava. Měli by se chovat slušně, být aktivní při hodinách. Těšit se mohou na češtinu.
Dominika Fučíková, 15 let, Kratonohy

Určitě by se měli těšit na spoustu nových lidí, na ten kolektiv tady. Pro ty prvňáky je tady také zábava, jako například karnevaly a z předmětů by se měli těšit hlavně na výchovy, jako je tělesná výchova a podobně. Ve škole by se měli chovat hlavně slušně. Aneta Bastlová, 15 let, Kratonohy

Prvňáčci by se měli do první třídy těšit na to, že se naučí spoustu nových věcí, poznají nové kamarády a taky, že je tady sousta mimoškolních aktivit. Prvňáčci a druháci se mohou učit i angličtinu jako kroužek, pak je tady keramika a na druhém stupni se mohou učit hrát na nějaký hudební nástroj. Měli by být hodní, aktivní a poslouchat učitele. Eliška Štěpová, 15 let, Suchá

Poradila bych jim, aby se nebály, protože je to tady fajn. Těšit se mohou na nové věci, na čtení, na psaní i na angličtinu, co tady budou mít.
Monika Petrová, 15 let, Hradec Králové

LENKA KAŠPAROVÁ