Za přestupky policisté uložili pokuty v celkové výši 15.000 korun.  Upozorňujeme řidiče nákladních, speciálních a zvláštních motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 tuny a nákladních, speciálních a zvláštních motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem, že je zákonem o provozu na pozemních komunikacích zakázána těmto vozidlům jízda po silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13:00 hod. do 22:00 hodin.

Za výše uvedený přestupek hrozí řidičům pokuta na místě až 2.500 korun a ve správním řízení do 5.000 korun.