K hradeckému nábřeží již neodmyslitelně patří spousta kulturních a sportovních akcí. Nejinak tomu bude i letos.

Celkem devětkrát se tak v okolí Labe „zastaví" čas a jeho břehy přivítají tisíce návštěvníků. „Dvě akce, konkrétně Nábřeží vysokých škol a Nábřeží sportu, pořádá samo město Hradec Králové, zbylým akcím tohoto cyklu město i letos v mnohém pomůže a poskytne součinnost prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové," informovala tisková mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková s dodatkem, že o formě podpory, ale i o celém cyklu akcí na nábřeží rozhodli městští radní.

Start v dubnu

První z akcí, kterou je Nábřeží vysokých škol, se uskuteční již 21. dubna na Tylově nábřeží a na náplavce. Ve spolupráci s hradeckými vysokými školami ji pořádá město prostřednictvím odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.

V podstatě každý měsíc až do září se na labském nábřeží uskuteční některá z již tradičních akcí. Poslední z devíti akcí cyklu Královéhradecká nábřeží se uskuteční 11. září na Eliščině nábřeží. Bude jí Nábřeží sportu, které už popáté umožní zájemcům vidět ukázky a exhibice až 50 druhů všedních i nevšedních sportů provozovaných v Hradci Králové. Pořadatelem této akce je rovněž město Hradec Králové.

„Naším přáním je, aby Hradec Králové byl městem živým a kreativním. Královéhradecká nábřeží k tomu rozhodně přispívají. Osobně se mi líbí jejich variabilita, takže jsou skutečně otevřena všem," uvedla Anna Maclová, náměstkyně primátora zodpovědná za oblast kultury. Tyto aktivity mají podporu nejenom ve formě záštity, ale také obvykle i finanční z dotačních programů.

Více informací o vybrané akci najdete na: www.nabrezihk.cz.

Od dubna do září budou nábřeží v Hradci Králové žít naplno
• 21. dubna – NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH ŠKOL – Tylovo nábřeží a přilehlá náplavka
• 27. až 28. května – 10. ARTIENALE HRKR A NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ – Tylovo nábřeží
• 10. června – DEN LABE – Eliščino nábřeží
• 16. až 17. června – HRAJME SI I HLAVOU! – Tylovo nábřeží
• 25. června– NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ – Tylovo nábřeží
• 16. července – NÁBŘEŽÍ ŠLAPADEL – Eliščino nábřeží
• 6. srpna – NÁBŘEŽNÍ JAZZOVÁ POUŤ – Eliščino nábřeží
• 20. srpna– NÁBŘEŽÍ KERAMIKY A SKLA – Tylovo nábřeží
• 27. srpna – 14. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ – Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 5. května
• 11. září – NÁBŘEŽÍ SPORTU – Eliščino nábřeží